Chemical bond model of lattice distortions in hexagonal layers

C. Haas*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)709-712
  Aantal pagina's4
  TijdschriftSolid State Communications
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit