Chemiluminescence-linked immunoassay

J.J. Pratt*, M.G. Woldring, L. Villerius

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)179-184
  Aantal pagina's6
  TijdschriftJournal of Immunological Methods
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit