Chemotherapie in de tuin

Karin Tanja-Dijkstra, A. E. Berg, van den, Jolanda Maas, J. Bloemhof-Haasjes, H.P. Van den Berg

OnderzoeksoutputProfessional

57 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageChemotherapy in the garden
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)175-181
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie
Volume14
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - jul.-2017

Citeer dit