Chemotherapy-related cardiovascular morbidity in testicular cancer patients: markers & mechanisms

Renske Altena

Onderzoeksoutput

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Gietema, Jourik, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
Datum van toekenning9-mei-2011
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036748926
StatusPublished - 2011

Citeer dit