Chern-Simons-like Theories of Gravity

Vertaalde titel van de bijdrage: Chern-Simons-achtige Theorieën van Zwaartekracht

Wouter Merbis

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1295 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zwaartekracht is voor de meerderheid van de mensen wellicht de bekendste van alle natuurkrachten, maar voor een theoretische natuurkundige blijft het de meest enigmatische. In de hedendaagse natuurkunde zijn een aantal diepe mysteries gerelateerd aan de zwaartekracht. Bijvoorbeeld: wat is de juiste theorie van kwantumzwaartekracht? Hoe is het universum geëvolueerd? Wat zijn donkere energie en donkere materie? Een manier om zwaartekracht te begrijpen is als een theorie van spin 2 deeltjes, zogenaamde gravitonen. Het wordt verondersteld dat deze gravitonen massaloos zijn. In dit proefschrift wordt de mogelijkheid en levensvatbaarheid van theorieën die massieve gravitonen beschrijven onderzocht. Dit gebeurd in een vereenvoudigde omgeving, namelijk in ruimtes met twee ruimtelijke dimensies. Er worden theorieën geconstrueerd die de wisselwerkingen tussen massieve en massaloze gravitonen beschrijven op een consistente manier. Deze constructie is ongebruikelijk en nieuw en dit kan tot nieuwe toepassingen in de kosmologie leiden, mits de modellen succesvol naar hogere dimensies veralgemeniseerd kunnen worden.
Vertaalde titel van de bijdrageChern-Simons-achtige Theorieën van Zwaartekracht
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergshoeff, Eric, Supervisor
Datum van toekenning26-sep.-2014
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7274-7
Elektronische ISBN's978-90-367-7273-0
StatusPublished - 2014

Citeer dit