Chest CT in "Post" COVID-19: What the Radiologist Must Know Response

Thomas C. Kwee*, Robert M. Kwee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E66-E67
Aantal pagina's2
TijdschriftRadiographics
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 1-mrt-2021

Citeer dit