Child and adolescent health needs attention now, and in the aftermath of the COVID-19 pandemic

Danielle Jansen, Silja Kosola, Lourdes Cantarero Arevalo, Margarida Gaspar de Matos, Karin Boode, Sonia Saxena, Julia Dratva*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)723-725
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Public Health
Volume65
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum1-aug-2020
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit