Child Neurology: Hereditary spastic paraplegia in children

S. T. de Bot*, B. P. C. van de Warrenburg, H. P. H. Kremer, M. A. A. P. Willemsen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E75-E79
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNeurology
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift19
  StatusPublished - 9-nov-2010

  Citeer dit