Childhood emotional and behavioral problems: reducing overdiagnosis without risking undertreatment

Laura Batstra*, Mijna Hadders-Algra, Edo Nieweg, Donald Van Tol, Sip Jan Pijl, Allen Frances

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)492-494
Aantal pagina's3
TijdschriftDevelopmental Medicine and Child Neurology
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2012

Citeer dit