Children with complex congenital heart disease and new meta-analyses

Darlene Huisenga, Sacha la Bastide-Van Gemert, Andrew Van Bergen, Jane Sweeney, Mijna Hadders-Algra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-118
Aantal pagina's2
TijdschriftDevelopmental Medicine and Child Neurology
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - jan.-2021

Citeer dit