CHINA CIVILIZATION AS A PROBLEM FOR CULTURAL COMPARISON

H H Holz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)65-84
  Aantal pagina's20
  TijdschriftLili-Zeitschrift fur literaturwissenschaft und linguistik
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift61
  StatusPublished - 1986

  Citeer dit