China's New Diplomacy: Rationale, Strategies and Significance

Christopher K. Lamont*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)307-308
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPolitical studies review
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-2012

  Citeer dit