Chirurgische aspecten van schildkliergezwellen: een analyse van de gegevens van 385 patiënten in de periode 1964-1977

Reinder Pieter Zwierstra

  Onderzoeksoutput

  602 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit onderzoek is ten dele een aanvulling op de studie van Piers (1976). In zijn werk werd het accent gelegd op de beoordeling van het effect van radioactief jodium bij de behandeling van gedifferentieerd schildkliercarcinoom. In dit onderzoek worden de chirurgische aspecten geanalyseerd. De hemithyroidectomie bleek als biopsiemethode de grootste kans te bieden op het stellen van de juiste diagnose, met een in vergelijking met de literatuurgegevens, aanvaardbaar aantal complicaties. Op deze wijze was het mogelijk met een betrouwbare en verantwoorde methode de diagnose schildkliercarcinoom te stellen, dan wel uit te sluiten. ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Oldhoff, J., Supervisor
  • Doorenbos, H., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning20-dec-1978
  Uitgever
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit