CHLAMYDOSPORES OF SCHIZOPHYLLUM-COMMUNE

Y KOLTIN, JGH WESSELS, [No Value] VANDERVA.P

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)179-182
  Aantal pagina's4
  TijdschriftArchiv für Mikrobiologie
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit