Chlorpromazine equivalents versus Daily Defined Dose: How to compare antipsychotic drug doses?

C.A.W. Rijcken, T.B.M. Monster, Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg, J.R.B.J. Brouwers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TijdschriftJournal Clinical Psychopharmacology
Volume23
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2003

Citeer dit