Choice-of-law in cross-border copyright and related rights disputes: comparative inspiration for the PRC

Ning Zhao

Onderzoeksoutput

3778 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het toepasselijk recht bij grensoverschrijdende geschillen over auteursrecht in China In Ning Zhao’s proefschrift staat het probleem van de aanwijzing van het toepasselijk recht bij grensoverschrijdende geschillen over auteursrecht en naburige rechten centraal. Tegen de achtergrond van een nieuwe wet van de Volksrepubliek China over toepasselijk recht die conflictregels over vorderingen met betrekking tot intellectuele eigendom bevat, worden praktische aanbevelingen gedaan aan de Chinese wetgever en rechter ten behoeve van de conflictregels over auteursrecht en naburige rechten. Zhao geeft, onder andere om de noodzaak van specifieke conflictregels op dit gebied te benadrukken, een uitgebreid overzicht van de beweegredenen en rechtvaardigingen voor het auteursrecht, evenals een beschrijving van het internationale materiële recht omtrent auteursrechtbescherming. Vanuit deze basis worden Europees recht, de nationale wetgeving en rechtspraktijk van verschillende Europese landen, en academische ‘soft law-principles’ verkend. Daarbij vindt in het bijzonder een analyse plaats van fundamentele kwesties met betrekking tot het auteursrecht, zoals die aangaande inbreuken op het auteursrecht, ontstaan, inhoud en duur van dit recht, en de initiële rechthebbende ervan. Met het verkende recht als inspiratiebron voor vergelijking, evalueert Zhao de Chinese regels en praktijk. Ze concludeert dat, hoewel de Chinese wetgever de trend heeft gevolgd om regels te stellen over het toepasselijk recht en om het territorialiteitsbeginsel te omarmen, de gestelde regels praktische nadelen hebben. Pragmatische oplossingen die meer flexibiliteit toestaan in uitzonderingssituaties en een duidelijkere reikwijdte hebben, zullen de effectiviteit van de regels verhogen. Dit met het oog op het bereiken van een goed evenwicht tussen enerzijds rechtszekerheid en voorspelbaarheid en anderzijds rechtvaardigheid in individuele gevallen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
  • Huang, Jingyi, Supervisor
Datum van toekenning5-dec-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-77096-44-4
StatusPublished - 2012

Citeer dit