Choleresis and Hepatic Transport Mechanisms: IV. Influence of Bile Salt Choleresis on the Hepatic Transport of the Organic Cations, D-Tubocurarine and N4-Acetyl Procainamide Ethobromide

R.J. Vonk*, G.T.P. Keulemans, D.K.F. Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-9
  Aantal pagina's9
  TijdschriftNaunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology
  Volume302
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit