Cholesterol toxicity in pancreatic islets from LDL receptor-deficient mice. Reply to: de Souza JC, de Oliveira CAM, Carneiro EM et al. [letter]

J. K. Kruit, L. R. Brunham, C. B. Verchere, M. R. Hayden*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2463-2464
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetologia
Volume53
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit