Chorion type and twin similarity for child psychiatric symptoms

MC Wichers, M Danckaerts, S Van Gestel, C Derom, R Vlietink, J van Os*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)562-564
Aantal pagina's3
TijdschriftArchives of General Psychiatry
Volume59
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit