Christelijke religie en historie in de theologie van W. Herrmann

Frederik Willem Adrianus Korff

Onderzoeksoutput

103 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ten aanzien van het verschijnsel der Christelijke religie zien wij ons in systematisch opzicht tot tweeerlei taak geroepen. In de eerste plaats hebben wii, gebruik makende van de resultaten, welke door de theologische studien van literairen, historischen en psychologischen aard worden opgeleverd, het wezen en den inhoud dier religie, zoowel wat betreft haar specifiek religieus als wat betreft haar specifiek Christelijk karakter steeds klaarder te verstaan en tot steeds zuiverder uitdrukking te brengen.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Sopper, de, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning26-jan-1922
Uitgever
StatusPublished - 1922

Citeer dit