Christen-Democratische Unie? Over de mogelijkheid van een fusie tussen het CDA en de ChristenUnie

OnderzoeksoutputProfessional

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer in september 2012 heeft de electorale neergang van het CDA zich verder doorgezet: in de laatste zes jaar heeft de partij die lange tijd de Nederlandse politiek domineerde twee derde van zijn stemmen verloren. Opvallend genoeg heeft de ChristenUnie in het geheel niet van het verval van de chris­tendemo­cra­ten geprofiteerd, integendeel; in dezelfde periode raakte zij zelf een kwart van haar kiezers kwijt. Beide partijen zijn de laatste jaren in het defensief, als gevolg van de secularisering en deconfessionalisering. Deze toenemende marginalisering van de christelijke politiek in Nederland zou voor het CDA en de ChristenUnie reden kunnen zijn om na te denken over een gezamen­lijk optrekken of zelfs een samengaan.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Hofvijver
Volume3
Nummer van het tijdschrift28
StatusPublished - 25-mrt-2013

Citeer dit