'Christian Civilization' and the Confucian Church: The Origin of Secularist Politics in Modern China

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235-264
TijdschriftPast and Present
Volume218
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-feb-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit