Christian Origins and the Establishment of the Early Jesus Movement. Edited by Stanley E. Porter and Andrew W. Pitts

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)246-248
Aantal pagina's3
TijdschriftGnosis: Journal of Gnostic Studies
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 7-jul-2021

Citeer dit