Christianne Smit, De volksverheffers: Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914

OnderzoeksoutputAcademic

236 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
DOI's
StatusPublished - 24-feb-2017

Citeer dit