Christus' offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo

Juurd Hari Stelma

Onderzoeksoutput

159 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een vergelijking der offeropvattingen van Paulus en Philo brengt ons in aanraking met twee principieel verschillende voorstellingen aangaande het offer. Het offer van Christus is voor Paulus de gave Gods, waardoor de macht van de zonde en dood vernietigd en de schuld verzoend is. Door de geloofsgemeenschap met dit offer ontvangt de gerechtvaardigde geloovige eenzelfde geestelijke kracht, die zich openbaarde in Jezus' leven, sterven en opstanding, en wordt hij gedrongen zich Gode en den broederen te wijden in een leven van zelfopofferende liefde. Zie: Slotbeschouwing
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Ubbink-Kok, T., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning4-mei-1938
Plaats van publicatieWageningen
Uitgever
StatusPublished - 1938

Citeer dit