Kleurveranderingen van spiropyrans: van oplossingen tot oppervlaktes

Luuk Kortekaas

Onderzoeksoutput

741 Downloads (Pure)

Samenvatting

Adaptieve moleculaire systemen waarin op spiropyran gebaseerde moleculaire schakelaars een cruciale rol spelen staan centraal in dit proefschrift. Zulke systemen kunnen reageren op prikkels (zoals licht, pH, elektriciteit, etc.) met een verandering in moleculaire, en daarbij materiƫle, eigenschappen zoals kleur, zuurgraad, of geleiding, onder andere. Hoewel spiropyrans en gerelateerde moleculen al 100 jaar lang bekend zijn, is het nog steeds een veelvoorkomend gebruiksmiddel in de moderne wetenschappelijke literatuur en, steeds meer, in commerciƫle toepassingen (bijv. kleurveranderende brilglazen). De grote uitdaging is het vertalen van de verandering in een enkel molecuul naar de macroscopische wereld zodat wij op onze schaal de verandering ook kunnen ervaren en benutten.
In dit proefschrift wordt allereerst bewijs van principe geleverd door synthese en karakterisatie van modelstoffen die in staat zijn effectief polymeren te genereren, waarin het daaropvolgende schakelen tussen eigenschappen wordt hersteld. Vervolgens wordt deze kennis gebruikt om functionele polymeren te maken van spiropyran, waarbij tevens nieuwe functies werden blootgelegd. Een dezer functies is inherent aan de spiropyran en is schijnbaar over het hoofd gezien al deze tijd, en is daarom onderzocht in een apart hoofdstuk. Ten slotte wordt een nieuwe variatie van spiropyran onderzocht door de structuur van twee zulke moleculen te verenigen, wat tot nieuwe, en bovenal interessante, eigenschappen leidt.
In zijn geheel draagt dit proefschrift bij aan het vooruitstreven van dit enerverend onderzoeksgebied van spiropyran moleculaire schakelaars, terwijl tegelijkertijd enkele belangwekkende fundamentele kwesties opgelost zijn aangaande de kleurveranderingen van spiropyrans. Maar natuurlijk zijn in dit proces ook weer vele nieuwe kwesties opgegraven.
Vertaalde titel van de bijdrageKleurveranderingen van spiropyrans: van oplossingen tot oppervlaktes
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Browne, Wesley, Supervisor
  • Feringa, Ben L., Supervisor
  • Bell, Steven E J, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Venturi, M., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Otto, Sijbren, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning25-jun-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0720-3
Elektronische ISBN's978-94-034-0719-7
StatusPublished - 2018

Citeer dit