Chromium delivers twice

Hannes Hovorka, Robert Pollice*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Catalytic multi-component transformations often require a delicate balance between the reactivities of the starting materials and catalyst. Now, chromium catalysis enables consecutive C–O and C–H functionalization to form tertiary alkane centres.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1012–1013
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNature synthesis
  Volume2
  DOI's
  StatusPublished - nov.-2023

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromium delivers twice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit