Chromosoominprenting: Ouders maken indruk

OnderzoeksoutputPopular

269 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het blijkt soms heel belangrijk te zijn of je een gen van je vader of van je moeder hebt gekregen. Een muize-embryo bijvoorbeeld dat in een experiment beide chromosomensets van één ouder kreeg, ontwikkelt zich niet goed. Kennelijk laten de ouders op een of andere manier een indruk na op de chromosomen in de geslachtscellen die ze produceren, hoewel dat in strijd is met de klassieke erfelijkheidswetten van Mendel. Dat chromosoominprenting de laatste tijd veel belangstelling trekt is niet zo verwonderlijk: het verschijnsel heeft waarschijnlijk invloed op het ontstaan van kanker en genetische ziekten. Zo is onlangs een inprentingseffect ontdekt bij de ziekte van Huntington. Hoe geldig zijn de wetten van Mendel?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)272-281
Aantal pagina's10
TijdschriftNatuur en Techniek
Volume60
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1992

Citeer dit