Chronic mucus hypersecretion and airway wall structure: Genes and environment

Akke Dijkstra

  Onderzoeksoutput

  594 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Chronische mucushypersecretie (CMH), het overmatig produceren van slijm in de luchtwegen, en luchtwegwandverdikking (AWT) zijn kenmerken van chronische luchtwegaandoeningen. Beiden zijn sterk geassocieerd met achteruitgang van longfunctie en kwaliteit van leven. De onderliggende oorzaak van zowel CMH als AWT is een chronische ontsteking van het epitheel van de luchtwegen veroorzaakt door irriterende stoffen zoals rook en beroepsmatige blootstellingen. Omdat niet iedereen die blootstaat aan irriterende stoffen CMH of AWT ontwikkelt is het aannemelijk dat genetisch varianten hierbij een rol spelen.
  Wij bestudeerden risicofactoren voor zowel CMH als AWT in verschillende populaties, rekening houdend met demografische kenmerken, omgevingsfactoren en genetische invloeden.
  Risicofactoren voor CMH
  De sterkste voorspeller van CMH was roken. Bij mensen met chronische luchtwegobstructie (COPD) was geen enkele beroepsmatige blootstelling geassocieerd met CMH. Echter, bij mensen zonder COPD bleek blootstelling aan gassen en dampen een risico voor CMH.
  Onderzoek naar genetische verschillen tussen zware rokers met en zonder CMH liet zien dat een DNA-variant in het SATB1-gen sterk geassocieerd is met CMH.
  Risicofactoren voor AWT
  We ontwikkelden een methode om AWT vast te stellen met low-dose CT-scans. We bepaalden AWT bij 500 mannen die veel rookten. Een dikkere luchtwegwand bleek sterk geassocieerd met de aanwezigheid van luchtwegvernauwing, en dit was onafhankelijk van de rookgewoonten.
  De genetische achtergrond van AWT onderzochten we bij 2800 zware rokers en herhaalden onze bevindingen bij een vergelijkbare Duitse populatie. We vonden verscheidene DNA-varianten significant geassocieerd met AWT. Interessant is dat sommige hiervan al bekend waren omdat ze ook associeren met andere COPD kenmerken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Dirkje, Supervisor
  • Groen, Harry, Supervisor
  • Boezen, Hendrika, Supervisor
  • Vonk, Judith, Co-supervisor
  Datum van toekenning17-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-6464-782-6
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit