Chronicity of depressive problems and the cortisol response to psychosocial stress in adolescents: The TRAILS study

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
283 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronicity of depressive problems and the cortisol response to psychosocial stress in adolescents: The TRAILS study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Psychology

Neuroscience

Keyphrases