Chronisch hartfalen en depressie: Beperkingen van specialisme-specifieke multidisciplinaire richtlijnen

F. J. Huyse*, J. P.J. Slaets, P. De Jonge, J. Ormel

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Recently two monodisciplinary guidelines, 'Mood disorders' and 'Chronic heart failure', were upgraded to multidisciplinary guidelines in order to guarantee an appropriate long-term care trajectory for these patients. Neither guideline mentions clinically relevant interactions despite the extensive research in this area over the past decade. The guideline for chronic heart failure should include information on how to detect patients who are depressed or at risk of depression and that depressed patients are at risk of non-compliance with the cardiac treatment. In the guideline for mood disorders excess mortality and the need for combined treatment with cardiologists should be mentioned.

  Vertaalde titel van de bijdrageChronic heart failure and depression: The limitations of specialization-specific multidisciplinary guidelines
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)2312-2314
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume148
  Nummer van het tijdschrift47
  StatusPublished - 20-nov.-2004

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Chronisch hartfalen en depressie: Beperkingen van specialisme-specifieke multidisciplinaire richtlijnen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit