Chronische conjunctivitis veroorzaakt door orale anaëroben

A.J. van Winkelhoff, F. Abbas, M.J.A.M.P. Pavicic, J. de Graaff

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2489-2491
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume135
StatusPublished - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit