Chronotherapeutische interventies

Ybe Meesters, Margaretha Gordijn, Harm-Pieter Spaans, Esmee Verwijk

Onderzoeksoutputpeer review

Samenvatting

De effecten van het natuurlijk dag-en-nachtritme van de mens in zijn leefomgeving mogen zich in toenemende aandacht verheugen. Biologische, psychologische en sociaalmaatschappelijke factoren spelen daarbij een rol. Verstoringen van dat ritme kunnen tot diverse klachten leiden zoals onder andere slaapproblemen en depressies. Het beïnvloeden van de biologische ritmes door middel van chronotherapie (o.a. waaktherapie, lichttherapie en sociaalritmetherapie) blijkt in toenemende mate een effectieve manier van behandelen. In dit artikel worden deze interventies besproken.
Vertaalde titel van de bijdrageChronotherapeutic interventions
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-25
Aantal pagina's8
TijdschriftPsyfar vs
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec.-2016

Citeer dit