Cinema and the Anthropocene: A Conversation with Jennifer Fay

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)80–86
Aantal pagina's7
TijdschriftFilm Quarterly
Volume71
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-jun-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit