Cinematic Shocks. Recognition, Aesthetic Experience, and Phenomenology

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)581 - 602
Aantal pagina's12
TijdschriftAmerikastudien - American Studies
Volume57
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit