CIRCADIAN PATTERNING OF FEEDING, DRINKING AND ACTIVITY DURING DIURNAL FOOD ACCESS IN RATS

NJ SPITERI*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)139-147
Aantal pagina's9
TijdschriftPhysiology & Behavior
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1982

Citeer dit