Circulaire afvalnetwerken en het goederenrecht

Björn Hoops, Arnaud Wilod Versprille, Moniek Wever

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)605-614
Aantal pagina's10
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7383
StatusPublished - 24-sep.-2022

Citeer dit