CIRCULARLY POLARIZATION LINE FILTERS IN THE SOFT-X-RAY RANGE

JB GOEDKOOP*, JC FUGGLE, BT THOLE, GA SAWATZKY

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)429-435
  Aantal pagina's7
  TijdschriftNuclear instruments & methods in physics research section a-Accelerators spectrometers detectors and associated equipment
  Volume273
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1-dec-1988

  Citeer dit