Circulating Acylcarnitines Associated with Hypertrophic Cardiomyopathy Severity: an Exploratory Cross-Sectional Study in MYBPC3 Founder Variant Carriers

Mark Jansen*, A. F. Schmidt, J. J.M. Jans, I. Christiaans, S. N. van der Crabben, Y. M. Hoedemaekers, D. Dooijes, J. D.H. Jongbloed, L. G. Boven, R. H. Lekanne Deprez, A. A.M. Wilde, J. van der Velden, R. A. de Boer, J. P. van Tintelen, F. W. Asselbergs, A. F. Baas

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Circulating Acylcarnitines Associated with Hypertrophic Cardiomyopathy Severity: an Exploratory Cross-Sectional Study in MYBPC3 Founder Variant Carriers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology