Circulating antibodies against human chorionic gonadotropin following trophoblastic disease

H.W.A. de Brijn*, A. Groenhuis, J.G. Aaalders

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)114-119
  Aantal pagina's6
  TijdschriftGynecologic Oncology
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit