Circulating Invariant Natural Killer T-Cell Numbers Predict Outcome in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Updated Analysis With 10-Year Follow-Up

Famke L. Schneiders*, Renee C. G. de Bruin, Alfons J. M. van den Eertwegh, Rik J. Scheper, C. Rene Leemans, Ruud H. Brakenhoff, Johannes A. Langendijk, Henk M. W. Verheul, Tanja D. de Gruijl, Johan W. Molling, Hans J. van der Vliet

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)567-570
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 10-feb-2012

Citeer dit