Circulating microRNAs in heart failure

Vertaalde titel van de bijdrage: Circulerende microRNAs in hartfalen

  Onderzoeksoutput

  1511 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hartfalen is een ernstige aandoening waarbij de pompfunctie van het hart tekort schiet en kent helaas een slechte prognose. De ontwikkeling van nieuwe medicamenten is daarom zeer gewenst en meer informatie over onderliggende epigenetische processen zou kunnen leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor therapie. MicroRNAs (miRNAs) zijn kleine stukjes RNA welke niet coderen voor eiwitten maar in staat zijn de genexpressie te beïnvloeden. In verschillende aandoeningen, waaronder hartfalen, blijken miRNAs een grote rol te spelen. MiRNAs oefenen hun functie intracellulair uit, maar zijn ook aanwezig in circulerend bloed en andere lichaamsvloeistoffen, waardoor ze mogelijk als potentiele biomarkers zouden kunnen fungeren. Echter, hun rol en functie in de circulatie van hartfalen patiënten is nog niet bekend. In dit proefschrift hebben we een profiel van consistent verlaagde miRNA waarden geïdentificeerd in de circulatie van patiënten met acuut hartfalen. Een daling tijdens de eerste dagen van opname was geassocieerd met een verhoogde kans op sterfte. Tevens laten we zien dat deze miRNAs geassocieerd zijn aan andere, aan hartfalen gerelateerde biomarkers en onderliggende cardiovasculaire mechanismen. Hierbij bleek dat deze relaties afhankelijk zijn van de ziektestatus van de patiënt en het tijdspunt van meten. Ook vonden we associaties tussen lage miRNA waarden en de aanwezigheid van atherosclerose en gerelateerde ziekteprocessen zoals inflammatie, angiogenese en endotheel dysfunctie, en laten we zien dat deze miRNA waarden gerelateerd zijn aan de volume status van hartfalen patiënten. Daarnaast constateren we dat de eerder gevonden resultaten in hartfalen patiënten niet rechtstreeks te vertalen zijn naar diermodellen met hartfalen.
  Vertaalde titel van de bijdrageCirculerende microRNAs in hartfalen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  • van der Meer, Peter, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-9268-392-2
  StatusPublished - 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Circulerende microRNAs in hartfalen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit