Citation Distortions in the Literature on the Serotonin-Transporter-Linked Polymorphic Region and Amygdala Activation

Jojanneke A. Bastiaansen*, Ymkje Anna de Vries, Marcus R. Munafo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E35-E36
Aantal pagina's2
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume78
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 15-okt-2015

Citeer dit