Cities and visitors: Regulating people, markets and city space

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)497-497
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of the American Planning Association
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit