Cities in contemporary Europe

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)663-664
  Aantal pagina's2
  TijdschriftProgress in Human Geography
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - dec-2001

  Citeer dit