Cities of Readers: Religious Literacies in the Long Fifteenth Century

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)59-60
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
  Volume25
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit