Citizens' Autonomy and Corporate Cultural Power

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)205-230
Aantal pagina's26
TijdschriftJournal of Social Philosophy
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum9-dec-2019
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit