City worlds

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)95-95
  Aantal pagina's1
  TijdschriftGeography
  Volume85
  StatusPublished - jan-2000

  Citeer dit