Civielrechtelijke samenloop bij derdenbeschermingsbepalingen omtrent registergoederen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage onderzoekt de auteur de mogelijkheid van samenloop tussen art. 3:24 BW en art. 3:88 BW bij derdenbescherming omtrent registergoederen ten aanzien van niet-ingeschreven, inschrijfbare feiten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87-95
Aantal pagina's9
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7268
StatusPublished - 1-feb.-2020

Citeer dit