Civil liability of expert witnesses in the Netherlands: a case note to the UKSC judgement in Jones v. Kaney

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)1105-1116
Aantal pagina's12
TijdschriftEuropean Review of Private Law
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Citeer dit